Plantjes kopen

Plantjes kopen

Plantjes kopen

Aan de voorkant van de woningen zijn plantvakken te vinden. Normaal gesproken beplant de gemeente deze vakken. We hebben de bewoners van Nico gevraagd of zij het zelf wilden doen. En dat wilden ze!

In Bij Nico hebben we eerst met bewoners gekeken welke planten goed zouden passen. De keuze viel op fruitboompjes, duinbeplanting (makkelijk voor in
de zanderige grond) en kleine struiken. Geen giftige planten, maar vriendelijk voor mens en dier. Stefan en Joost gingen met ons mee naar het tuincentrum om planten en compost te kopen.
Met het planten kregen we van alle kanten hulp. De bewoners hebben onderling afspraken gemaakt over wie welk perkje in de gaten houdt. Met succes, want alle planten hebben deze warme zomer van 2018 overleefd!

geplaatst op 30 August 2018

Meer verhalen